POMIARY  W  CIEPŁOWNICTWIE
Ocenę zawartości wybranego pierwiastka lub składnika w całym materiale może być przeprowadzone w sposób tradycyjny, lub przy użyciu mikrofal.
Układ pomiarowy nie musi mieć bezpośredniego kontaktu z badanym materiałem. Materiał może mieć dowolną temperaturę, być agresywny chemicznie lub hermetycznie zamknięty.
Mikrofalowe urządzenia pomiarowe mogą być używane w laboratorium, w hali przemysłowej, na otwartym terenie. Wyniki pomiaru są otrzymywane praktycznie natychmiast a dane mogą być prezentowane na lokalnym wyświetlaczu, przesyłane do dalszej obróbki lub archiwizowane.
Komora do pomiaru części palnych w popiołach    LIZ CIN1706   Pomiar części  palnych w popiołach

LIZ CIN1706 jest mikrofalowym układem do pomiaru części palnych w popiołach. Zastosowanie mikrofal pozwala zmierzyć zawartości określonego składnika również w innych produktach np. wody w oleju czy siarki w węglu. Konstrukcyjne dostosowywany jest do lokalnego systemu pobierania próbek oraz układu radiometrycznego określającego gęstość materiału. Stała komora pomiarowa może być zastąpiona układem do bezkontaktowego pomiaru na linii technologicznej.
Próbki mogą być pobierane ręcznie (urządzenie laboratoryjne) lub automatycznie (system przemysłowy). Wyniki pomiaru są prezentowane na lokalnym panelu lub przesyłane do dalszej obróbki i archiwizacji.
Do pomiarów wykorzystywana jest mała moc mikrofal (wielokrotnie mniejsza niż w telefonie komórkowym). System jest całkowicie bezpieczny dla ludzi, nie wpływa strukturę materiału, nie zakłóca procesu technologicznego.
Model 3D przykładowej komory do badania materiałów sypkich można pobrać tutaj
Zasady dotyczące cookies.
Pliki cookies wykorzystujemy wyłącznie do celów statystycznych. Można zablokować ich zapisywanie, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Szczegóły na naszej stronie Aktualności