IMPREGNACJA  DREWNA
Impregnacja drewna ma zapewnić jego ochronę przed biologiczną degradacją, warunkami atmosferycznymi i ogniem.
Często drewno przywożone na budowę jest zbyt wilgotne oraz źle zaimpregnowane (95% przypadków wg ICOPAL). Powoduje to zmniejszenie wytrzymałości konstrukcji, zmianę wymiarów i kształtu w miarę wysychania, brak ochrony p-poż. wymaganej przepisami, możliwość ataku przez pleśnie, grzyby i szkodniki.
W zależności od tego, czy drewno jest narażone na działanie warunków atmosferycznych czy nie, stosuje się odpowiednie środki impregnujące.
Kupując w tartaku, hurtowni lub sklepie impregnowane drewno należy żądać od sprzedawcy: na piśmie informacji o tym jakim środkiem i jaką metodą drewno było impregnowane, przed jakimi zagrożeniami impregnacja chroni, gwarancji na skuteczność impregnacji (minimum 3 lata) oraz rachunku lub faktury.
     OCHRONA

Oferowana przez nas impregnacja chroni drewno przed zagrożeniami biologicznymi, warunkami atmosferycznymi i ogniem.
Stosujemy impregnaty odpowiednio dobrane do elementów zewnętrznych oraz konstrukcji wewnętrznych. Uzyskujemy wymaganą dla budynków mieszkalnych euro klasę palności: "C – s2, d0".


     ZAKRES USŁUG

Wykonujemy impregnację drewnianych domów mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej takich jak szkoły, kina, teatry, restauracje, konstrukcji przemysłowych, budowli historycznych, obiektów sakralnych itp.
Impregnujemy drewniane dachy z gontów, ściany, podbitki, altany, antresole, płoty, parkany, wieże, mosty itp.
Zabezpieczamy krokwie, więźby dachowe, deskowania, ściany, belki stropowe, słupy, podpory.Od 5 do 15 lat gwarancji na skuteczność impregnacji.
Zasady dotyczące cookies.
Pliki cookies wykorzystujemy wyłącznie do celów statystycznych. Można zablokować ich zapisywanie, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Szczegóły na naszej stronie Aktualności