OSUSZANIE  BUDYNKÓW  MIKROFALAMI

Brak hydroizolacji, uszkodzona izolacja, awarie instalacji wodociągowych, uszkodzone poszycie dachu, przeciekające rynny lub działania straży pożarnej to najczęstsze przyczyny nadmiernego zawilgocenia fundamentów, murów, konstrukcji.
Większość wody w konstrukcjach budowlanych (mury, przegrody, fundamenty) znajduje się w kapilarach, niewielkich zagłębieniach lub pomiędzy pakietami oraz ziarnami. 1m3 muru ceglanego może zaabsorbować ponad 200 litrów wody.
Tradycyjny osuszacz odbiera wilgoć z powietrza, które wcześniej opływało powierzchnię muru. Większość wody zebranej przez taki osuszacz to wilgoć, która napłynęła do pomieszczenia z zewnątrz, wraz z wilgotnym powietrzem. Efektywność działania osuszacza powietrza zależna jest od kubatury pomieszczenia, warunków klimatycznych oraz ilości świeżego powietrza napływajacego z zewnątrz.
Galerię zdjęć z wykonanych przez MARKOM usług można zobaczyć tutaj.

OSUSZANIE  FUNDAMENTÓW  I  MURÓW

Szacuje się, że osuszanie mikrofalami jest od 4 do 6 razy szybsze niż przy użyciu innych metod. Mury i fundamenty osuszane są w całym ich przekroju a nie jedynie na powierzchni. Nie ma tutaj znaczenia rodzaj materiału, grubość przegrody, wielkość pomieszczenia czy warunki klimatyczne.
Mikrofale wnikają głęboko w strukturę muru powodując szybkie podgrzanie każdej małej porcji wody, która się tam znajduje. Para wodna wydostając się na zewnątrz oddaje po drodze ciepło do otaczającego ją materiału. Podniesienie temperatury muru jest więc efektem ubocznym procesu osuszania.
W praktyce można skutecznie osuszać mur, gdy jego temperatura osiaga już ok. 60 oC. Gdy temperatura muru przekroczy 140 oC mogą powstawać mikropęknięcia a zaprawa zaczyna się kruszyć. Uszkodzenia te są jednak tak niewielkie, że w żaden sposób nie wpływają na wytrzymałość mechaniczną muru.
Mikrofale nie niszczą kabli, rur, elementów z tworzyw sztucznych itp. Izolacja większości kabli ulega uszkodzeniu w temperaturze powyżej 140 oC. Jeżeli otoczenie kabla (w tym przypadku mur) ma wyższą temperaturę, to awaria jest nieunikniona. Winna wtedy jest osoba obsługująca urządzenie a nie technologia, ponieważ pozwoliła na podgrzanie muru do tak wysokiej temperatuy.
W celu zapewnienia odpowiedniej jakości usług, użytkownicy urządzeń produkowanych przez MARKOM uczestniczą w kursie obejmującym obsługę urządzeń, podstawy BHP w pracy z urzadzeniami mikrofalowymi oraz zasady wykonywania usług. Więcej informacji na ten temat znajduje się tutaj.

OSUSZANIE  KONSTRUKCJI  DREWNIANYCH

Rozważamy tu osuszanie elementów drewnianych wbudowanych w konstrukcję budynku. Proces ze względu na lokalizację musi przebiegać nieco inaczej niż w stacjonarnej suszarni.
W trakcie osuszania elementów drewnianych zachodzą podobne procesy jak przy osuszaniu murów czy fundamentów. Poza wodą drewno zawiera również szereg związków dobrze absorbujących mikrofale (białka, sole, żywica). W przeciwieństwie do murów, łatwo nagrzać mikrofalami do wysokiej temperatury nawet suchy element drewniany Tę właściwość mikrofal wykorzystuje się m.in. przy likwidacji szkodników drewna. Więcej informacji o tym można znaleźć tutaj
Mikrofale wnikają głęboko w strukturę elementu drewnianego, nagrzewając go również w środku. Ponieważ drewno jest złym przewodnikiem ciepła, to na jego powierzchni temperatura szybko spada, jednak wewnątrz utrzymuje się długo.
Drewno jest bardziej wrażliwe na temperaturę niż pozostałe materiały budowlane. Naprężenia termiczne powodują pękanie drewna, dlatego suszenie powinno przebiegać w pod ścisłą kontrolą. W praktyce skuteczne suszenie przebiega przy temperaturach 60-100 oC. Wyższe temperatury nie są wskazane.
Zdolność mikrofal do szybkiego osuszania, może rodzić pokusę znacznego skrócenia czasu wykonania tych prac. Zbyt intensywne osuszanie spowoduje jednak trwałą deformację cienkich desek, paneli czy elementów boazerii.

PRACE  KONSERWATORSKIE

Przy konserwacji zabytków nieocenioną pomoc niesie technologia mikrofalowa. Przy tradycyjnym suszeniu występuje migracja wody z wnętrza na powierzchnię muru. Woda niesie ze sobą minerały i sole. W trakcie osuszania murów przy użyciu mikrofal minimalizuje się wysolenia na powierzchni. Mikrofale powodują parowanie drobinek wody wewnątrz muru. Wydostająca się na zewnątrz para wodna nie niesie jednak ze sobą soli i minerałów.
Skuteczne i efektywne osuszanie mikrofalami możliwe jest nawet gdy temperatura elementu konstrukcji budowlanej nie przekracza 60 oC. Istotne to jest przy konstrukcjach wykonanych z materiałów wrażliwych na wysokie temperatury lub wapiennych zaprawach. Taka temperatura nie zagraża również malowidłom naściennym.
Przy osuszaniu nieistotna jest wielkość obiektu, kubatura pomieszczenia, temperatura i wilgotność otoczenia, grubość muru czy lokalizacja.

URZĄDZENIA  MIKROFALOWE

Do osuszania budynków, konstrukcji drewnianych oraz prac konserwatorskich używane są urządzenia oraz zestawy produkowane przez MARKOM. Proponowane rozwiązania zostały stworzone w oparciu w wieloletnie doświadczenia nabyte w trakcie prowadzenia tego typu prac.
Elementy wyposażenia dodatkowego (falowody, podnośniki) znacznie ułatwiają wykonywanie usług, nawet w najbardziej nietypowych obiektach. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj.

Zasady dotyczące cookies.
Pliki cookies wykorzystujemy wyłącznie do celów statystycznych. Można zablokować ich zapisywanie, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Szczegóły na naszej stronie Aktualności